• Uciliste Sailor
  UČILIŠTE SAILOR
  ustanova za osposobljavanje i usavršavanje
 • Uciliste Sailor
  UČILIŠTE SAILOR
  ustanova za osposobljavanje i usavršavanje
 • Uciliste Sailor
  UČILIŠTE SAILOR
  ustanova za osposobljavanje i usavršavanje

Koje programe stručnog osposobljavanja obavljamo?

UČILIŠTE SAILOR

UČILIŠTE SAILOR – ustanova za osposobljavanje i usavršavanje bavi se obrazovanjem odraslih od 2002. godine. Tijekom dugogodišnjeg iskustva u obrazovanju odraslih kroz školu je prošlo više od tisuću polaznika koji su uspješno osposobljeni uz pomoć naših visokoobrazovanih predavača koji su ujedno i eksperti u svojem području obrazovanja.

Svrha stručnog osposobljavanja u našoj Ustanovi je pružiti polaznicima potrebna teoretska i praktična znanja za sigurno i uspješno rukovanje građevinskom mehanizacijom odnosno prekrcajnim sredstvima ovisno o programu koji izaberu.

Nastava se izvodi tako da je maksimalno prilagođena polaznicima te se organizira u dogovoru s njima. Praktična nastava je osigurana. Literatura koja se dobiva po upisu u školu uračunata je u cijenu osposobljavanja.

Kandidati koji se žele osposobljavati moraju ispunjavati slijedeće uvjete:

 1. navršenih 18 godina života
 2. završeno minimalno osmogodišnje obrazovanje
 3. posjedovanje potrebne psihofizičke i zdravstvene sposobnosti
Dokumentacija potrebna za upis:
 1. kopija svjedodžbe ili radne knjižice o završenoj školi (najmanje osnovna škola)
 2. kopija osobne iskaznice
 3. kopija domovnice
 4. kopija liječničke svjedodžbe


Polazniku koji s uspjehom završi program stručnog osposobljavanja UČILIŠTE SAILOR izdaje uvjerenje o osposobljenosti koje se prema rješenju Ministarstvo znanosti,obrazovanja i športa upisuje u radnu knjižicu.

Uciliste Sailor
Uciliste Sailor

 

Sailor